28. 6. 2020

15:50:45 výjezd: Technická pomoc - odstranění stromů z komunikace.
Zabezpečení místa - nebezpečná větev na fotbalovém hřišti v Hlušicích

2020-06-28-stromy-01

2020-06-28-stromy-01

2020-06-28-stromy-02

2020-06-28-stromy-02

Created using Image Gallery Maker